Συντονιστής:

Δρ. Σ. Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

Τεχνική Υποστήριξη: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Δ. Σοφός,  Β. Αραπογιάννης, Ν. Μανθάτης
...
Το παρόν Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης συνδυάζει  έναν MOODLE serverι ολοκληρωμένο με ένα LAMS server για την υποστήριξη του επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Συμβούλων και των Εκπαιδευτικών Αιτ/νίας. Οι καθηγητές μπορούν να δημιουργούν καινα αξιοποιύν ηλεκτρονικά φύλλα δραστηριοτήτων,  ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, μαθήματα και  σενάρια σε ψηφιακή μορφή για την καλύτερη οργάνωση και υποστήριξη της μάθησης.  Οι εκπαιδευτόμενοι  μπορούν να μπουν από απόσταση να μελετήσουν ατομικά ή να συνεργαστούν δια ζώσης αλλά και από απόσταση. 
  Παράλειψη νέα

  Νέα

  Φωτογραφία Σπ. Παπαδάκης (Επιμορφωτής)
  Καλως ήρθατε
  από Σπ. Παπαδάκης (Επιμορφωτής) - Friday, 1 November 2013, 4:03 PM
   

  Ο παρόν server ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 2013 από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας με σκοπό αρχικά την στήριξη επιμορφωτικών δράσεων του Σχολικού Συμβουλου Πληροφορικής Αιτ/νίας και την πιλοτική αξιοποίηση του από εκπαιδευτικούς και μαθητές στη διδακτική πράξη.

   

   

  Παράλειψη κατηγορίες μαθημάτων